Weet waar je staat, voor je naar de unief gaat.

Weet waar je staat, voor je naar de unief gaat.

Verplichte toetsen

Schriftelijke afname op de campus

29 augustus OF 12 september

Starturen

Universiteit Antwerpen

Diergeneeskunde: 13u

Vrije Universiteit Brussel

Burgerlijk ingenieur(-architect): 9u

Universiteit Gent

Burgerlijk ingenieur(-architect): 8u30

Diergeneeskunde: 13u

KU Leuven (Leuven & Kortrijk)

Burgerlijk ingenieur(-architect): tussen 8u en 9u, afhankelijk van het lokaal (bevestiging volgt ten laatste een week voor de toets)

Inschrijven is mogelijk van 1 juni tot 31 juli

Niet-verplichte toetsen

Online afname

Praktisch

De online ijkingstoetsen vinden plaats tussen 7u en 22u. Deze volledige tijdspanne zal beschikbaar zijn om de toets af te leggen. Op die manier heb je als deelnemer meer vrijheid om te bepalen hoe lang je aan de toets werkt. Normaal zou je de toets echter op maximum drie uur tijd moeten kunnen afleggen. Bijgevolg is de uiterste mogelijkheid om in te loggen 19u. Houd er dus rekening mee dat je na 19u niet meer zal kunnen starten.

Wat heb je nodig?

  • Zorg voor een werkplek waar je zo goed mogelijk een echte toetssituatie kunt nabootsen: je moet drie uur lang ongestoord kunnen werken.
  • Je mag enkel gebruik maken van pen en papier tijdens de toets (geen lat, rekenmachine, geodriehoek, passer…).
  • Een computer is enkel nodig voor het indienen van de antwoorden. Je kunt de vragen zelf op pen en papier oplossen.
  • Dien je antwoorden in via een vaste computer, een laptop of een tablet (liefst geen smartphone).
  • Je ontvangt op de ochtend van de toets om 7u – zowel via mail als via je account – een URL om je toets af te leggen. Vanaf dan heb je tot 22u tijd om je antwoorden in te dienen. Starten moet wel voor 19u.

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn inschrijving zelf raadplegen of wijzigen?

Ja, je kunt zelf je inschrijving controleren en beheren door in te loggen met het gekozen e-mailadres en wachtwoord via https://admin.ijkingstoets.be/deelnemers/login. Op je account vind je alle nodige informatie terug rond je inschrijving.

Waarom worden de ijkingstoetsen uitgesteld?

Daar zijn drie redenen voor. 

  • Medisch: de epidemiologische toestand is begin juli wellicht nog niet helemaal opgeklaard.
  • Pedagogisch: de voorbereiding op de ijkingstoetsen komt mogelijk in het gedrang, als de juni-examens en de ijkingstoetsen (te) dicht bij elkaar liggen. In het secundair onderwijs is het mogelijk dat er examens tot in de laatste week van juni georganiseerd worden.
  • Organisatorisch: Een aantal universiteiten hebben de examenperiode met één week verlengd tot begin juli. Daardoor zijn de locaties voor afname van de ijkingstoetsen niet langer beschikbaar. We moesten op zoek naar nieuwe locaties, rekening houden met de corona-maatregelen, …  

Dat alles heeft ertoe geleid om de ijkingstoetsen naar eind augustus te verplaatsen.

Zesdejaars secundair zien een deel van hun zomervakantie in het water vallen nu de ijkingstoetsen naar eind augustus en naar midden september verplaatst zijn. Daarnaast krijgen ze maar later feedback over hun startcompetenties en rest hen ook minder tijd om hun studiekeuze te overdenken of te remediëren. Dat veroorzaakt allemaal extra stress. Hebben jullie daar aan gedacht?

We beseffen dat deze beslissing niet ideaal is. We zijn ons daarvan bewust en het spijt ons erg. Jammer genoeg bevinden we ons in een overmachtssituatie waardoor we deze moeilijke beslissing moesten nemen. Lees ook het antwoord bij de vorige vraag waarom we de ijkingstoetsen naar eind augustus en midden september uitstellen. We raden iedereen al aan om nu alle aangeboden mogelijkheden te gebruiken die een goede opleidingskeuze kunnen ondersteunen. Bekijk ook zeker het materiaal dat elke ijkingstoets aanbiedt. Heel wat ijkingstoetsen bieden de oude ijkingstoetsen aan of hebben voorbeeldvragen of online oefenmodules. Deze laten je ook al toe om een zicht te krijgen op je startcompetenties én om je goed voor te bereiden op de ijkingstoetsen.

Ik was reeds ingeschreven voor de sessie van zaterdag 29 augustus. Moet ik me dan toch opnieuw inschrijven?

Ja. Om technische en organisatorische redenen werden alle reeds geregistreerde inschrijvingen verwijderd. We stuurden alle ingeschreven deelnemers hiervan ook bericht. Het is dus noodzakelijk dat je je opnieuw inschrijft. Je logingegevens zijn wel behouden. Eerder ingeschreven deelnemers kunnen via https://admin.ijkingstoets.be/deelnemers/login inloggen en opnieuw inschrijven zonder het hele registratieproces nog eens te doorlopen. Meer informatie over de nieuwe inschrijfperiode vind je op de pagina ‘Coronamaatregelen.

Geldt de deelname aan een online ijkingtoets ook om in te kunnen schrijven voor een opleiding met verplichte ijkingstoets?

Ja. Deelname aan een online (niet-verplichte) ijkingstoets volstaat om te kunnen inschrijven voor een opleiding met verplichte ijkingstoets. 

Hebben de opleidingen industrieel ingenieur, biowetenschappen en bio-industriële ingenieurswetenschappen nog steeds een verplichte ijkingstoets?

Neen. Deze verplichting wordt doorgeschoven naar 2021. In 2020 is deelname aan een ijkingstoets geen voorwaarde om te kunnen inschrijven voor een opleiding industrieel ingenieur. Je kunt wel deelnemen aan een online (niet-verplichte) ijkingstoets industrieel ingenieur.

Wat als ik niet ter plekke aanwezig kan zijn op 29 augustus of 12 september?

Als je op geen van beide data deel kan nemen aan een verplichte ijkingstoets en toch de mogelijkheid wil houden om te kunnen inschrijven in de opleiding, kun je ook deelnemen aan een online ijkingstoets. Deelname aan een ijkingstoets (online of offline) is immers voldoende. Let op: ook voor de online ijkingstoetsen moet je op voorhand registeren. Houd rekening met de inschrijvingsdeadlines!

Welke locatie kies ik om een verplichte ijkingstoets af te leggen op 29 augustus of 12 september? Ben ik verplicht om te kiezen voor de instelling waar ik nadien ook voor de opleiding wil inschrijven?

Kies als locatie voor deelname aan een verplichte ijkingstoets voor een locatie zo dicht mogelijk bij de thuislocatie, of een locatie die een zo veilig mogelijke deelname toelaat in lijn met de maatregelen rond Corona. De ijkingstoets is instellingsneutraal. Je kunt je na deelname dus aan eender welke instelling inschrijven die de opleiding inricht. 

Kan ik inschrijven voor beide sessies van de verplichte toetsen (burgerlijk ingenieur (architect) en diergeneeskunde), dus de sessie van 29 augustus en die van 12 september?

Neen. Door de corona-omstandigheden zien we ons genoodzaakt om het aantal deelnemers zo veel mogelijk te beperken. Je kunt slechts deelnemen aan één sessie, op 29 augustus OF op 12 september. Het is wel mogelijk om een online ijkingstoets af te leggen, en ook nog deel te nemen aan een verplichte ijkingstoets op de campus (zie ook volgende vraag). 

Kan ik aan meerdere ijkingstoetsen deelnemen?

Ja. Je kan één toets kiezen voor de online sessie met niet-verplichte ijkingstoetsen van 24 augustus, één verplichte ijkingstoets op de campus voor 29 augustus OF 12 september, en één toets voor de online sessie met niet-verplichte toetsen van 31 augustus. 
Je zou dus aan drie ijkingstoetsen kunnen deelnemen: twee online niet-verplichte en één verplichte op de campus.
 
Bekijk goed de overzichtstabel voor wanneer welke toetsen worden aangeboden.
 

Ik kan door persoonlijke omstandigheden (zoals verminderde immuniteit) niet deelnemen aan de verplichte ijkingstoetsen die georganiseerd worden. Wat nu?

Er zijn twee opties: 

  • Deelname aan een online niet-verplichte ijkingstoets is ook voldoende om te kunnen inschrijven in een opleiding met verplichte ijkingstoets.  Let wel op, ook voor de online ijkingstoetsen moet je op voorhand registreren. 
  • Je kan via de uitzonderingscommissie van de instelling waar je de opleiding aanvat ook een uitzondering aanvragen. Let op, deze uitzonderingscommissie beslist steeds op basis van een individueel dossier en kan enkel zwaarwichtige persoonlijke omstandigheden in rekening brengen.

Mogen buitenlandse deelnemers deelnemen aan de schriftelijke ijkingstoetsen?

Buitenlandse deelnemers mogen vooralsnog deelnemen. We houden hier wel de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in de gaten. Zo is het momenteel nog niet duidelijk of de grenzen eind augustus en midden september open zullen zijn, en of deelname aan de ijkingstoetsen een essentiële verplaatsing is voor buitenlandse deelnemers. Hou zeker de website in de gaten voor bijkomende informatie.  

We raden je in elk geval al aan om in te schrijven zodra de inschrijvingen openen. Zo hou je alle opties open. Als je bent geregistreerd kunnen we je ook een bericht sturen zodra er bijkomend nieuws is. 

Zijn er omwille van de Coronamaatregelen wijzigingen wat betreft de inhoud die getoetst wordt in de ijkingstoetsen?

Neen, de inhoud die getoetst wordt blijft gelijk. Voor meer informatie over de inhoud van elke ijkingstoets kun je terecht op de pagina van iedere aparte toets (https://www.ijkingstoets.be/studiekeuze/). We beseffen dat het mogelijk is dat deelnemers de gevraagde inhoud minder goed beheersen omwille van de uitzonderlijke omstandigheden. Maar het is noodzakelijk voor de instellingen om deze te kunnen toetsen, zodat er indien nodig voor gepaste remediëring kan gezorgd worden.

Ik heb een functiebeperking en wil me graag informeren over redelijke aanpassingen. Wat moet ik doen?

De duur van de verplichte ijkingstoetsen is omwille van de Coronamaatregelen aangepast. De duur is nu vastgelegd op twee uur + één uur extra. Elke deelnemer krijgt dit extra uur, onafhankelijk of de deelnemer een erkende functiebeperking heeft of niet. Voor andere redelijke aanpassingen neem je via het contactformulier contact op met de ijkingstoets en universiteit waar je zal deelnemen. Samen bekijken jullie dan welke aanpassingen mogelijk zijn.

Wat de niet-verplichte (online) ijkingstoetsen betreft, hiervoor mikken we eveneens op een duur van maximum drie uur. Er zal echter wel een langere tijdspanne dan drie uur beschikbaar zijn om deze online toetsen in af te leggen. Op die manier heb je als deelnemer meer vrijheid om te bepalen hoe lang je aan de toets werkt. Meer info volgt later.

Ik zit in het vijfde middelbaar. Kan ik al deelnemen aan de ijkingstoets?

Voor de verplichte ijkingstoetsen is dat dit jaar helaas niet mogelijk. Om de maatregelen van social distancing te respecteren, is het belangrijk dat we het aantal deelnemers beperken tot deelnemers die hun diploma secundair onderwijs dit jaar zullen behalen en dus kunnen inschrijven voor een opleiding aan de universiteit in het academiejaar 2020-2021.

Het is wel mogelijk om als vijfdejaars aan een online ijkingstoets deel te nemen. Maar let op, de inhoud van de ijkingstoetsen is zo opgesteld dat het kennis en beheersing van alle leerinhouden van het hele secundair onderwijs verwacht. Als je nog maar net het vijfde middelbaar hebt afgerond, zal je dus bepaalde kennis en vaardigheden missen. Je moet je resultaat daarom voorzichtig interpreteren. Op deze website vind je modelvragen die je een beeld geven van de inhoud en moeilijkheidsgraad van elke ijkingstoets.