Jouw studierichting

Industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

Jouw studierichting

Industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

De ijkingstoets is bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. Deze toets is speciaal afgestemd op leerlingen die geïnteresseerd zijn om een opleiding industrieel ingenieur in de bachelor in d industriële wetenschappen te starten.

 

De ijkingstoets test via meerkeuzevragen je wiskundevoorkennis.

  • De toets is grotendeels gebaseerd op de leerstof van richtingen uit het secundair onderwijs met minstens 4 uur wiskunde. Het is van belang dat je de aangeleerde wiskundige technieken vlot kan hanteren en kan toepassen op concrete problemen.
  • De leerinhouden van zowel eerste, tweede als derde graad komen aan bod.

 

Het resultaat dat je behaalt heeft geen gevolgen voor jouw toelating tot een opleiding industrieel ingenieur. Het gaat hier dus niet over een toelatingsexamen.

Naast het oplossen van oude ijkingstoetsvragen en het maken van online oefeningen (zie ‘voorbeeld’), kun je je ook via de verschillende instellingen voorbereiden op de ijkingstoets:

Hoe wordt het resultaat op de ijkingstoets berekend?

Bij het berekenen van de score wordt een giscorrectie toegepast. Het juiste antwoord levert 1 punt op, geen antwoord levert 0 punten op en bij een fout antwoord wordt er 1/3 punt afgetrokken van de totaalscore. Het eindresultaat wordt dan omgerekend naar 20 punten.

 

Wanneer krijg ik mijn eindresultaat?

Je krijgt je toetsresultaat korte tijd na het afleggen van de toets via het e-mailadres dat je opgeeft bij inschrijving. Je krijgt ook informatie over je rangschikking ten opzichte van de andere deelnemers.

 

Wordt er rekening gehouden met de resultaten als je gaat studeren?

De resultaten zijn niet-bindend. Dat betekent dat de universiteit je nooit kan weigeren op basis van je resultaten. Ze zijn in de eerste plaats om jou te informeren. Je krijgt feedback op maat.

 

Je kan na inschrijving binnen de opleiding wel een aangepast traject opgelegd krijgen, afhankelijk van het al dan niet slagen voor de ijkingstoets. De resultaten geven jouw toekomstige studiebegeleiders de kans om je doorheen je eerste maanden beter op te volgen en te begeleiden.

 

Elke universiteit vult het remediëringstraject op zijn eigen manier in. Meer informatie vind je hier:

Hoe ziet de ijkingstoets eruit?

De ijkingstoets bestaat uit meerkeuzevragen. Alle vragen kan je oplossen zonder rekentoestel. De inhoud van deze vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met minstens 4 uur wiskunde. De leerinhouden van zowel eerste, tweede als derde graad komen aan bod.

 

Voorbeeldvragen

De ijkingstoets bestaat uit meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel.

 

Online oefenen

Je kan ook zelf online oefenen op basis van de vragen uit alle vorige ijkingstoetsen op deze webpagina. De oefenreeksen worden lukraak samengesteld zoals door jou aangegeven. Deze oefenmogelijkheid wordt kwaliteitsvol ondersteund door het digitaal oefenplatform usolv-it.

Alle info vind je op de pagina ‘Coronamaatregelen’

Wens je meer te weten over hoe deze toets kadert in de diverse begeleidingstrajecten van de universiteiten of wens je meer te weten over de praktische organisatie van de toets aan de deelnemende universiteiten, klik dan door naar KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent of Vrije Universiteit Brussel.

De ijkingstoets is bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. Deze toets is speciaal afgestemd op leerlingen die geïnteresseerd zijn om een opleiding industrieel ingenieur in de industriële wetenschappen te starten.

 

De ijkingstoets test via meerkeuzevragen volgende onderdelen:

  • Wiskundevragen omdat nieuwe studenten vaak ongerust zijn over hun wiskundevoorkennis.
  • Logische/grafische vragen over een technologische tekst omdat een goede ingenieur over heel wat meer vaardigheden moet beschikken dan enkel wiskundige kennis.
  • De toets is grotendeels gebaseerd op de leerstof van richtingen uit het secundair onderwijs met minstens 4 uur wiskunde. Het is van belang dat je de aangeleerde wiskundige technieken vlot kan hanteren en kan toepassen op concrete problemen.
  • De leerinhouden van zowel eerste, tweede als derde graad komen aan bod.

 

Het resultaat dat je behaalt heeft geen gevolgen voor jouw toelating tot een opleiding industrieel ingenieur. Het gaat hier dus niet over een toelatingsexamen.

Naast het oplossen van oude ijkingstoetsvragen en het maken van online oefeningen (zie ‘voorbeeld’), kun je je ook via de verschillende instellingen voorbereiden op de ijkingstoets:

Inschrijven

Je schrijft je voor de deadline in, in de locatie naar keuze.

 

Bevestigingsmail

Onmiddellijk nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je een e-mail met een weblink waarmee je je inschrijving moet bevestigen.

 

Opgelet! Als je deze e-mail niet meteen in je inbox vindt, controleer dan zeker je spamfolder (of je maakte misschien een tikfout in je e-mailadres?).

 

Na je bevestiging krijg je een tweede e-mail met de melding dat je inschrijving volledig afgerond is. Een week voor de toets krijg je een derde e-mailbericht met definitieve praktische afspraken.

 

Meebrengen?

Ter beschikking:
Tijdens het onderdeel wiskunde krijg je een formularium. 

 

Niet:

Hulpmiddelen zoals (boeken, rekentoestel, gsm, passer, geodriehoek, etc.) zijn niet toegelaten.

 

Wel:

Je mag wel een potlood, gom, markeerstift en balpen bij je hebben, en eventueel een koekje en een drankje. De juiste antwoorden op je antwoordformulier moet je aanduiden met een zwarte of blauwe balpen. Wie gebruik wil maken van oordopjes, dient dit voor de aanvang van de toets te melden aan de surveillant.

 

Vergeet ook je identiteitskaart en bevestigingsmail niet!

Hoe wordt het resultaat op de ijkingstoets berekend?

Bij het berekenen van de score wordt een giscorrectie toegepast. Het juiste antwoord levert 1 punt op, geen antwoord levert 0 punten op en bij een fout antwoord wordt er 1/3 punt afgetrokken van de totaalscore. Het eindresultaat wordt dan omgerekend naar 20 punten.

 

Wanneer krijg ik mijn eindresultaat?

Je krijgt je toetsresultaat korte tijd na het afleggen van de toets via het e-mailadres dat je opgeeft bij inschrijving. Je krijgt ook informatie over je rangschikking ten opzichte van de andere deelnemers.

 

Wordt er rekening gehouden met de resultaten als je gaat studeren?

De resultaten zijn niet-bindend. Dat betekent dat de universiteit je nooit kan weigeren op basis van je resultaten. Ze zijn in de eerste plaats om jou te informeren. Je krijgt feedback op maat.

 

Je kan na inschrijving binnen de opleiding wel een aangepast traject opgelegd krijgen, afhankelijk van het al dan niet slagen voor de ijkingstoets. De resultaten geven jouw toekomstige studiebegeleiders de kans om je doorheen je eerste maanden beter op te volgen en te begeleiden.

 

Elke universiteit vult het remediëringstraject op zijn eigen manier in. Meer informatie vind je hier:

Hoe ziet de ijkingstoets eruit?

De ijkingstoets bestaat uit meerkeuzevragen. Alle vragen kan je oplossen zonder rekentoestel. De inhoud van deze vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met minstens 4 uur wiskunde. De leerinhouden van zowel eerste, tweede als derde graad komen aan bod.

 

Voorbeeldvragen

De ijkingstoets bestaat uit meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel.

 

Online oefenen

Je kan ook zelf online oefenen op basis van de vragen uit alle vorige ijkingstoetsen op deze webpagina. De oefenreeksen worden lukraak samengesteld zoals door jou aangegeven. Deze oefenmogelijkheid wordt kwaliteitsvol ondersteund door het digitaal oefenplatform usolv-it.

Nieuwe data volgen!

Wens je meer te weten over hoe deze toets kadert in de diverse begeleidingstrajecten van de universiteiten of wens je meer te weten over de praktische organisatie van de toets aan de deelnemende universiteiten, klik dan door naar KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent of Vrije Universiteit Brussel.